Schrijf u direct in voor deze cursus

Basisveiligheid openbare ruimte (BVO)

Doel

Het doel van deze cursus is om te leren hoe risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werken in de openbare ruimte herkend kunnen worden en hoe op een verantwoorde wijze met deze risico’s omgegaan kan worden. Door het volgen van deze cursus kunnen er met praktische maatregelen en hulpmiddelen risico’s worden geminimaliseerd.

Doelgroep

De cursus basisveiligheid voor de openbare ruimte is een vereenvoudigd programma bedoeld voor de cursist die voornamelijk werkzaam is in de groene of grijze sector. Deze training voldoet aan dezelfde eisen als VCA basis, maar dan zonder examen.

Leerdoelen

Door het volgen van de training leren leert de cursist praktische vaardigheden om gezond en veilig te werken in de openbare ruimte. De cursist leert om gevaren en risico’s te (h)erkennen en te voorkomen. Ook wordt er geleerd om gevaarlijke situaties tijdens de werkuitvoering te beoordelen en aan te pakken.

Cursusprogramma

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Risico’s in het groen
 • Arbowetgeving
 • Preventie gevaarlijke stoffen
 • Veilig werken langs de weg
 • Arbeidsmiddelen
 • Handgereedschappen
 • Grote machines
 • Fysieke belasting
 • Werken op hoogte
 • PBM’s
 • Stedelijk groen
Certificaat

Na het afronden van deze cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.

Cursusduur en kosten

Datum:   Open inschrijving
Duur:       2 dagdelen (1 dag)
Kosten:   € 200,00 excl. 21% BTW

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Overig

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.