Schrijf u direct in voor deze cursus

Beeldbestekken en Schouwen

Doel

Deze cursus is een verdieping van de basiskennis over het omgaan met beeldbestekken ten behoeve van schouwen. Waar eerder altijd werd gewerkt met behulp van frequentiebestek, is beeldbestekken meer van nu. Het beheer van het openbaar groen is belangrijk voor de omgeving en moet dus goed gebeuren. In de cursus komen alle noodzakelijke onderwerpen aan bod, zodat de cursist met gewenst resultaat weet te handelen.

Leerdoelen
  • Weten wat beeldbestek is en hoe het werkt;
  • Onderscheid maken tussen kwaliteit en kwantiteit;
  • Het bepalen van kwaliteitsbeelden;
  • Het bepalen van moment van onderhoud;
  • Hoe te schouwen;
  • Plannen en organiseren;
  • Communiceren over beeldbestek
Doelgroep

Deze cursus is zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers in het groen.

Cursusprogramma

Theorie (ochtend)

  • In de ochtend krijgen de cursisten een stukje basiskennis plus verdieping op de basiskennis voor de kiezen. Deze theorie is nodig om in de middag getraind te worden om op een juiste manier beeld te bestekken en te schouwen.

Lunch

Praktijk (middag)

  • Middagdeel oefenen reële situatie schouw
  • In de middag wordt de theorie toegepast.
Verklaring van deelname

Deze cursus wordt afgesloten met een verklaring van deelname.

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Cursusduur en kosten

Duur:          1 dag
Kosten:     € 175,00 excl. 21% BTW