Schrijf u direct in voor deze cursus

Hoogwerker met motorkettingzaaggebruik

Doel

Deze tweedaagse combinatie cursus geeft inzicht in het werken met een hoogwerker met motorkettingzaaggebruik. De deelnemers worden opgeleid om op verantwoorde en veilige wijze om te gaan met een motorzaag in een hoogwerker.

Doelgroep

De basiscursus hoogwerker- en kettingzaaggebruik is bedoeld voor medewerkers in de groenvoorziening die ervaring op willen doen in het bedienen van een hoogwerker of met enige regelmaat een hoogwerker moeten bedienen, om werkzaamheden met de kettingzaag op hoogte te kunnen uitvoeren.

Leerdoelen
 • Onderhouden van de kettingzaag;
 • Zagen van op de grond liggende takken en stammen;
 • Diverse werktechnieken en hulpmiddelen gebruiken;
 • Het bedrijfsklaar kunnen maken van de kettingzaag;
 • Het kunnen slijpen van de ketting;
 • Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften;
 • Veilig en bewust werken met de machine.
 • Weten hoe de hoogwerker veilig en juist te bedienen;
 • Bekend en vertrouwd raken met de hoogwerker;
 • Risico’s kunnen beperken;
 • Op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften;
 • Het juist gebruiken van de valbeveiliging.
Cursusprogramma

Dag 1: Kettingzaaggebruik:

De basiscursus kettingzagen heeft een theoretisch gedeelte, welke in de ochtend plaats zal vinden. Na de lunch zal het praktische gedeelte gehouden worden.

 • Beoordeling veiligheidsaspecten van de motorzaag, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Onderhoud en bedrijfsklaar maken van de zaag en het slijpen van de ketting.
 • Instructie zaagtechnieken en het oefenen ervan (inclusief toetsing).

Dag 2: Hoogwerker:

Theorie:

 • Arbowet, wat houdt deze wet precies in;
 • Modellen en typen, welke modellen en typen hoogwerkers zijn er en hoe moeten deze worden bestuurd;
 • Veiligheidseisen (CE-markering);
 • Valbeveiliging, hoe wordt deze precies gebruikt;
 • Afvangen van takken;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Veilig werken langs de weg;
 • Communicatie, hoe kan je tijdens het gebruik van de hoogwerker het beste communiceren met je collega’s en/of omstanders;
 • Veilig werken met de machine (werkplek en collega’s).

Praktijk:

 • Controle van olie, brandstof en koeling, waar vind je de genoemde onderdelen en hoe controleer je deze;
 • Functietest;
 • Werkplan, hoe maak je een werkplan en hoe voer je deze vervolgens uit; 
 • Bedienen machines, hoe bedien je op een juiste manier de hoogwerker; 
 • Creëren veilige werkplek;
 • Samenwerking met collega’s;
 • Praktijkopdrachten, deze omvangen enkele opdrachten met betrekking tot het gebruik van de hoogwerker.

Deze cursus is incl. het gebruik van materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Certificaat

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Cursusduur en kosten

Datum:   Open inschrijving
Duur:       4 dagdelen (2 dagen)
Kosten:   € 495,00 excl. 21% BTW

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte. Overig Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.