Schrijf u direct in voor deze cursus

NKC  2 – Afzetten kleine bomen en struiken

Doel

Indien u meer wilt dan een NKC 1 – Korten van liggend hout, kunt u kiezen voor deze uitgebreide training. In twee dagen leert u niet alleen de basisbeginselen van het kettingzaaggebruik, maar ook hoe u veilig kunt werken bij het afzetten van kleine bomen en struiken, in tuinen, groenstroken of in het bos(plantsoen). Na het volgen van deze 2-daagse training kunt u aan de slag met de kettingzaag voor het afzetten van kleine bomen en struiken.

Doelgroep

(Semi-)professionele en amateur kettingzaaggebruikers.

Leerdoelen
 • Wet- en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
 • Veiligheidsvoorzieningen, ketting- en onderhoud aan de kettingzaag
 • Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de praktijk
 • Zaagtechnieken en werkhouding bij het afzetten van kleine bomen tot ca. 20 cm doorsnede en struiken
 • Veilig uitvoeren van afzetten van kleine bomen en struiken
Cursusprogramma

Theorie

Bevat 30 multiple choice vragen waarvan er minimaal 21 goed moeten zijn.
Vragen hebben betrekking op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag
 • Wet- en regelgeving

Praktijk

Wordt op alle niveaus beoordeeld op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag

Deze cursus is incl. het gebruik van materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toetsonderdelen

Veiligheid

 • wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • een kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname
 • de correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • slijtageverschijnselen beoordelen
 • het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • een zaagketting vervangen
 • een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • de kettingzaag op een veilige wijze starten
 • de kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • de kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • de kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken
Certificaat

Bij voldoende resultaat het Nederlands Kettingzaag Certificaat pasje ‘NKC 2 – Afzetten kleine bomen en struiken’

Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.

Cursusduur en kosten

Datum:         Op aanvraag
Duur:             4 dagdelen (2 dagen)
Kosten:         € 410,00 excl. 21% BTW (Inclusief afdracht Bureau Erkenningen)

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Overig

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

Groene Veluwe is sinds december 2021 een opleidingsinstelling voor het Nederlands Kettingzaag Certificaat met eigen gecertificeerde NKC-examinatoren.