Schrijf u direct in voor deze cursus

Veilig werken met de mini/midi graver

Doel

Deze eendaagse cursus werken met de mini/midi graver geeft inzicht in risico's, bewustwording en kennis om op een veilige manier de minigraver te bedienen. Een juiste bediening van de mini/midi graver geeft de cursist als bediener veel tijdswinst en verlaagde risico's!

Leerdoelen
 • Weten hoe de minikraan veilig en juist te bedienen;
 • Bekend en vertrouwd raken met de minigraver;
 • Risico’s kunnen beperken;
 • Op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften;
 • Milieuverantwoord werken;
 • Praktische ervaring opdoen met de minigraver.
Doelgroep

De cursus veilig werken met de mini/midi graver is bedoeld voor medewerkers die ervaring op willen doen in het bedienen van een minikraan of met enige regelmaat er een moeten bedienen.

Cursusprogramma

Theorie:

 • Arbowet, wat houdt deze wet precies in;
 • Controle en onderhoud van de minigraver;
 • Milieuverantwoord werken;
 • Veilig werken langs de weg;
 • Veilig werken met de machine (werkplek en collega’s).

Praktijk:

 • Bedienen van de machine, hoe bedien je op een juiste manier de minigraver;
 • Creëren veilige werkplek;
 • Praktijkopdrachten, deze omvangen enkele opdrachten met betrekking tot het gebruik van de minigraver;
 • Veilig werken langs de weg met de minigraver.
Certificaat

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat Veilig werken met de mini/midi graver

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Cursusduur en kosten

Duur:          1 dag
Kosten:     € 245,00 excl. 21% BTW

Deelname

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.