Schrijf u direct in voor deze cursus

Wet natuurbescherming niveau 2 (hercertificering)

Doel

Als het certificaat Wet natuurbescherming (voorheen Flora & Fauna) bijna is verlopen, kan de geldigheid van het certificaat verlengt worden door deel te nemen aan cursus wet natuurbescherming niveau 2 (hercertificering). De kennis van de deelnemer is weer geborgd en aantoonbaar.

Doelgroep

Personen die in het bezit zijn van een certificaat Wet natuurbescherming (voorheen Flora & Fauna) niveau 2.

Leerdoelen
 • De kennis over de wet natuurbescherming opfrissen;
 • De wet van natuurbescherming kunnen toepassen tijdens de werkzaamheden;
 • Verschillende beschermde soorten kunnen herkennen;
 • Schrijven van een werkinstructie.
Cursusprogramma

De volgende punten worden behandeld in de cursus:

 • Flora- en Faunawet (korte uiteenzetting)
 • Natuurwetgeving in vogelvlucht
 • Toelating gedragscode en rode lijst met beschermde soorten
 • Inventariseren biotopen en werkzaamheden
 • Bekijken biotopen (leefgebieden)
 • Uitwerken gedragscodes
 • Oefenen diverse praktijk voorbeelden
 • Toets
Certificaat

De deelnemer ontvangt een nieuw certificaat welke 3 jaar geldig is.

Cursusduur en kosten

Datum:   Open inschrijving
Duur:       Dagdeel, 08:30 - 12:30 uur
Kosten:   € 135,00 excl. 21% BTW*

*Exclusief € 50,00 toeslag stadswerk

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Overig

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.