Schrijf u direct in voor deze cursus

Wet natuurbescherming niveau 3

Doel

De WNB is op 01-01-2017 in werking getreden en vervangt de Flora- & Faunawet. Tijdens deze cursus wordt de cursist op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. Hij krijgt de benodigde kennis en handvatten zodat hij weer geheel up-to-date is.

Doelgroep

De cursus Wet natuurbescherming niveau 3 is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de (gemeentelijke) groenvoorziening, waterschappen en aanverwante organisaties.

Leerdoelen
 • Uitvoerende en beleidsmatige kant van de Wet natuurbescherming.
 • De juridische verplichtingen en aansprakelijkheden in de werkvoorbereiding.
 • Hoe te handelen in het geval er fouten worden gemaakt.
Cursusprogramma

Het programma bestaat uit 3 dagen. Gedurende deze dagen komende de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inhoud van de Wet Natuurbescherming
 • Herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde soorten en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde gebieden en beschermde houtopstanden
 • Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving
 • Vrijstelling, gedragscode en ontheffing
 • Mitigeren en compenseren
 • Status van soorten (beschermde soort, Rode lijst, doelsoort, wildsoort, schadesoort, invasieve exoten, etc.)
 • Type rust- en verblijfplaatsen en gebruik
 • Borging in eigen organisatie
 • Borging in contracten, inzet Standaard RAW 2015
 • Maken Plan van Aanpak
 • Communicatie en werkproces
Certificaat

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat welke 5 jaar geldig is.

Vervolg Wet natuurbescherming

Na het afronden van deze cursus is het mogelijk om een niveau hoger te kiezen of een hercertificaat te halen voor niveau 3:

 • Niveau 4 is voor planvormers en projectleiders die de gedragscode ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ toepassen in alle voorbereidingen binnen de planvorming, aanbesteding of uitvoering van een project.
 • Na 5 jaar kun je een hercertificaat halen voor niveau 3. Deze is 3 jaar geldig.
Cursusduur en kosten

Datum:    Open inschrijving
Duur:        6 dagdelen (3 dagen)
Kosten:    Niveau 3 € 680,00 excl. 21% BTW *

*Exclusief € 50,00 toeslag stadswerk

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Overig

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.