Hoveniersbedrijf krijgt 15.600 euro boete voor ontbreken signaalkleding

woensdag 15 mei 2019

Een hoveniersbedrijf heeft een boete van 15.600 euro gekregen omdat medewerkers van het bedrijf tijdens het werken langs de weg geen signaalkleding droegen. Ook ontbraken er pionnen en een verkeersbord met een verminderde snelheidsaanduiding. De boete bestond uit 14.400 euro voor de onveilige arbeidsplaats en 1.200 euro voor het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op het moment dat de hoveniers onderhoudswerkzaamheden uitvoerden, reed een inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid langs, die zag dat een medewerker zijn signaalkleding niet droeg. Het signaleringshesje lag in de bedrijfswagen. De medewerker stond in een bocht waardoor het naderende verkeer hem pas op het laatste moment kon zien staan.

De boete was in eerste instantie opgebouwd uit twee boetebedragen:
€ 14.400,00 overtreding Arbobesluit art. 3.2 lid 1 : Veilige arbeidsplaats
€ 2.400,00 overtreding Arbobesluit art. 8.3 lid 2: Gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen

De boete is gecorrigeerd naar de omvang van het bedrijf. Aangezien het hier gaat om een bedrijf met meerdere vestigingen binnen Nederland is de boete vastgesteld op basis van alle medewerkers binnen Nederland en niet op basis van het aantal medewerkers voor die (zelfstandige) vestiging.

Risico's geïnventariseerd

Na bezwaar van het bedrijf heeft er 50 procent matiging van het boetebedrag op de overtreding van artikel 8.3 plaatsgevonden. Daardoor is het boetebedrag voor dit artikel op 1.200 euro gesteld. Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat de risico's geïnventariseerd waren en dat er aan de randvoorwaarde is voldaan door een signaleringshesje beschikbaar te stellen.

Bron: Stigas
Auteur: Linde Kruese

Groene Veluwe

Bij Groene Veluwe kun je kiezen voor een cursus Veilig werken langs de weg op basis van een inschrijving of een maatwerktraining op locatie. De cursus veilig werken langs de weg is gebaseerd op CROW richtlijn 96b, gericht op de groenvoorziening, om veilig te kunnen werken langs de openbare weg. De deelnemers wordt geleerd deze risico’s te onderkennen waardoor onveilige situaties kunnen worden voorkomen of beheersbaar zijn zodat opgedragen taken op een verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden. Wil je meer informatie over deze training? Bekijk ons cursusaanbod of neem contact met ons op.