Inspecties hoveniers en groenbedrijven

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de hoveniers- en groenvoorzieningssector gestart met het controleren van bedrijven op de aanwezigheid van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en - evaluatie (RIE) en het basiscontract arbodienstverlening. Steekproefsgewijs krijgen bedrijven een brief, waarmee zij over de inspecties worden geïnformeerd en waarin wordt aangekondigd dat zij binnenkort – vanaf 1 april – een verzoek van de Inspectie mogen verwachten om de RIE, het plan van aanpak en het basiscontract arbodienstverlening aan te leveren.

Het betreft een zogenaamde administratieve handhaving. Aangekondigd is dat bij 1.000 bedrijven de RIE en het arbocontract worden opgevraagd. De inspectie kijkt dan niet alleen of je over de betreffende documenten beschikt, maar ook of de inhoud voldoet.

Groene Veluwe kan u hierbij van dienst zijn! Wij bieden u een kennistraining aan en helpen u direct met een volledige RIE. 
Meer informatie vind u op onze website: Kennistraining RIE

Heeft u vragen bel ons 0578-628496 of mail naar: opleidingen@groeneveluwe.nl