Privacyverklaring en cookiebeleid

Inleiding

Groene Veluwe respecteert uw privacy en beschermt uw gegevens. De persoonlijke informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Lees op deze pagina hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en wat ons cookiebeleid is.

Alle verstrekte informatie kan ten alle tijden worden aangepast. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring en cookiebeleid te accepteren.

Verwerking persoonsgegevens

Groene Veluwe verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding/cursus/training/(bij)scholing, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: (bedrijfs)naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding/cursus/training/(bij)scholing waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Daarnaast verzamelt en verwerkt Groene Veluwe persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Ook verwerken wij uw persoonsgegevens op het moment wanneer u kiest om informatie op te vragen van het conferentieruimte of deze boekt. Wij verzamelen en verwerken op dat moment de volgende persoonsgegevens: (bedrijfs)naam, adres en overige contactgegevens en persoonlijke wensen. Tevens verwerken wij uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze live chat.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u gerichte en persoonlijke service aan te bieden.

In het algemeen verzamelt en verwerkt Groene Veluwe verkregen persoonsgegevens ter uitvoering van de aanmelding of het opvragen van informatie van een opleiding/cursus/training of voor het opvragen van informatie of boeken van de conferentieruimte. Wij verwerken deze gegevens op grond van toestemming en op basis van wettelijke grondslagen.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden

 • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de opleiding/cursus/training;
 • Het verzorgen van de door u gekozen opleiding/cursus/training;
 • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan het examen;
 • De registratie en administratieve afhandeling omtrent de opvraag van informatie of boeking van de conferentieruimte;
 • Voor toezending van onze nieuwsbrief, brochure of opleidings-/cursus-/trainings-/(bij)scholingsinformatie per e-mail of post;
 • Het verbeteren van de diensten;
 • Voor correspondentie en contact met (potentiële) klanten;
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Om betalingen te verwerken;
 • Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groene Veluwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Groene Veluwe kan schriftelijke toestemming vragen om de bewaartermijnen te verruimen, deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groene Veluwe verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan partijen (opleiders, trainers, accreditatieorganisaties) waar Groene Veluwe mee samenwerkt om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen/cursussen/trainingen/(bij)scholingen met elkaar af te stemmen.

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Groene Veluwe uw afwezigheid bij de opleiding/cursus/training/(bij)scholing verstrekken aan uw werkgever. Groen Veluwe zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Groene Veluwe.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren en om gebruik te maken van de chat. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers onze website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.

U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies geplaatst. Deze zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de website. Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst.

Wanneer u ervoor kiest om met behulp van uw browserinstellingen aan te geven dat u niet (langer) wilt dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op uw hardware worden geplaatst, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.

Social media cookies

Op onze website kunt u informatie via social media delen (Facebook en LinkedIn), via de aanwezige social media buttons. Door op deze button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende derde partij. Voor het gebruik van de cookies van deze partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze derde partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Wij willen u wijzen op uw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking. Verzoeken tot inzien, wissing en beperking kunt u indienen via opleidingen@groeneveluwe.nl. Op uw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

Indien u niet wilt dat Groene Veluwe u gerichte berichten of informatie stuurt, dan kunt u ons dit laten weten per telefoon of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

Eventuele wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven opleidingen@groeneveluwe.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groene Veluwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hiertoe gebruikt Groene Veluwe meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 0578 – 62 84 96 of opleidingen@groeneveluwe.nl.

Contactgegevens

Groene Veluwe B.V.
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe
Telefoonnummer: 0578 – 62 84 96
Emailadres: opleidingen@groeneveluwe.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2022.