Schrijf u direct in voor deze cursus

Bedrijfshulpverlening (Herhaling)

Doel

In deze herhalingscursus voor bedrijfshulpverlening worden kennis en vaardigheden uit de basiscursus BHV weer opgefrist.

Leerdoelen
  • Het opnieuw oefenen van de hoofdpunten uit de basiscursus BHV;
  • Spoedeisende Eerste Hulp kunnen verlenen;
  • Niet spoedeisende Eerste Hulp kunnen verlenen;
Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de groenvoorziening. Onze docent is een ervaren BHV docent en gaat tijdens de cursus in op situaties/risico’s die voorkomen in de groenvoorziening.

Cursusprogramma

Het programma bestaat uit een herhaling van de theorie uit de basiscursus. Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan eerste hulp en wordt reanimatie opnieuw geoefend.

  • Herhalen hoofdzaken theorie
  • Herhalen reanimatie en AED
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Niet spoedeisende Eerste Hulp; snijwonden/oogletsel en beknellingen
Verklaring van deelname

Het practicum wordt afgesloten met een NIBHV-erkend examen.

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Cursusduur en kosten

Duur:          1 dag
Kosten:     € 165,00 excl. 21% BTW
Code 95:  € 25,00 toeslag