Schrijf u direct in voor deze cursus

Bodemkunde en bemestingsleer

Doel

Het doel van de cursus is de cursist meer te informeren over de bodem, hoe is deze opgebouwd, en hoe kan deze het beste bemest worden. Na deze cursus weet hij hoe een bodem is opgebouwd is, hoe hij de bodem kan bemesten en welke meststoffen hij kan gebruiken zodat hij het optimale uit zijn gewas kan halen.

Leerdoelen
  • Verschillende grondsoorten leren kennen;
  • Eigenschappen van grondsoorten weten;
  • Verschillende organismen per grondsoort leren kennen;
  • Kennis hebben over meststoffen en hoe deze toe te passen.
Doelgroep

Iedereen die zijn kennis wil uitbreiden op het gebied van bodemkunde en bemestingsleer. Er is hiervoor geen vooropleiding nodig.

Cursusprogramma

Bij bodemkunde gaan we dieper in op zaken zoals:

  • Met wat voor grondsoort hebben we te maken;
  • Hoe is deze opgebouwd;
  • Waarom groeien sommige bomen of heesters goed of juist slecht op bepaalde grondsoorten?

Hierbij worden zaken behandeld zoals: het organische gehalte van de bodem, welke organismen zoals schimmels en bacteriën kom je tegen in de bodem. Welke invloed hebben deze organismen op de kwaliteit van de bodem. Ook wordt dieper ingegaan op de term Ph. De cursist krijgt een antwoord op de vraag wat de term Ph precies inhoud, en hoe hij deze kunt beïnvloeden. Daarnaast zal er gesproken worden over organische en anorganische meststoffen, en het verschil tussen beide.

Certificaat

Na het volgen van deze cursus ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Cursusduur en kosten

Duur:          1 dag
Kosten:     € 200,00 excl. 21% BTW