Schrijf u direct in voor deze cursus

Bodemkunde en bemestingsleer

Doel

Het doel van de cursus is de cursist meer te informeren over de bodem, hoe is deze opgebouwd, en hoe kan deze het beste bemest worden. Na deze cursus weet je hoe een bodem is opgebouwd is, hoe jij de bodem kan bemesten en welke meststoffen je kan gebruiken.

Doelgroep

Iedereen die zijn kennis wil uitbreiden op het gebied van bodemkunde en bemestingsleer. Er is hiervoor geen vooropleiding nodig.

Leerdoelen

  • Verschillende grondsoorten leren kennen;
  • Eigenschappen van grondsoorten weten;
  • Verschillende organismen per grondsoort leren kennen;
  • Kennis hebben over meststoffen en hoe deze toe te passen.
Cursusprogramma

Bij bodemkunde gaan we dieper in op zaken zoals:

  • Met wat voor grondsoort hebben we te maken;
  • Hoe is deze opgebouwd;
  • Waarom groeien sommige bomen of heesters goed of juist slecht op bepaalde grondsoorten?

Hierbij worden zaken behandeld zoals: het organische gehalte van de bodem, welke organismen zoals schimmels en bacteriën kom je tegen in de bodem. Welke invloed hebben deze organismen op de kwaliteit van de bodem. Ook wordt dieper ingegaan op de term Ph. De cursist krijgt een antwoord op de vraag wat de term Ph precies inhoud, en hoe hij deze kunt beïnvloeden. Daarnaast zal er gesproken worden over organische en anorganische meststoffen, en het verschil tussen beide.

Certificaat

Na het volgen van deze cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.

Cursusduur en kosten

Datum:   Open inschrijving
Duur:       2 dagdelen (1 dag)
Kosten:   € 200,00 excl. 21% BTW

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Overig

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.