Schrijf u direct in voor deze cursus

Spuitlicentie 2 (Bedrijfsvoeren)

Doel

Er zijn verschillende manieren waarop iemand met gewasbeschermingmiddelen in aanraking kan komen. Bij de verkoop vergt dit andere kennis dan bij uitvoerende werkzaamheden. Spuitlicentie 2 (Bedrijfsvoeren) is verplicht voor medewerkers en ondernemers in tuinbouwbedrijven die gewasbeschermingsmiddelen aankopen, in opslag hebben en (laten) toepassen.

Doelgroep

Het vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming is bedoeld voor onder andere beheerders of eigenaren van bedrijven die in opdracht van derden bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren. Ook (verkoop)adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen dienen over deze licentie te beschikken. Belangrijk is dat u in het bezit bent van een geldige spuitlicentie 1 (uitvoeren).

Leerdoelen
 • Sturing op resistentie
 • Gewasbeschermingsmonitor
 • Residuen en de tolerantie
Cursusprogramma

De onderwerpen die worden behandeld liggen in het verlengde van de spuitlicentie uitvoeren. Er wordt tijdens deze cursus echter meer ingegaan op de taken die het werken met gewasbescherming met zich meebrengen (o.a. administratie). De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Schade aspecten van schimmels, aaltjes, insecten en virussen.
 • Werken met bestrijdingsschema’s.
 • Kennis van veiligheids- en milieurisico’s verbonden aan bestrijdingsmethoden.
 • Vaststellen van bestrijdingsnoodzaak en –tijdstip of groeistadium en bepalen dosering.
 • Veilig en verantwoord gebruik van de spuitmachine.
 • Kennis van schadeaspecten van ziekten, plagen en onkruiden.
 • Resistentieontwikkeling, signalering van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltplanning, milieuaspecten en arbeidsomstandigheden.
 • Veilig uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan spuitmachines toepassen geïntegreerde gewasbescherming.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit drie onderdelen: praktijk, theorie en een opdracht. Als je voor alle onderdelen bent geslaagd ontvang je het certificaat en de spuitlicentiepas.

De licentie is 5 jaar geldig. Om je licentie geldig te houden kun je verlengingsbijeenkomsten bij ons volgen.

Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van Spuitlicentie II en worden gemeld bij Bureau Erkenningen en ontvangen een spuitlicentiepas. De deelnemer kan zijn studievorderingen op de website van Bureau Erkenningen bijhouden en informatie opvragen over de nog te volgen bijeenkomsten voor te behalen punten.

Cursusduur en kosten

Datum:    Open inschrijving
Duur:        4 dagdelen + 0,5 dagdeel examen (2,5 dagen)
Kosten:    € 550,00 excl. 21% BTW

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Overig

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.