Schrijf u direct in voor deze cursus

Wet natuurbescherming niveau 1 en 2 (hercertificering)

Doel

Als het certificaat Wet natuurbescherming (voorheen Flora & Fauna) bijna is verlopen, kan de geldigheid van het certificaat verlengt worden door deel te nemen aan deze hercertificeringsbijeenkomst. De kennis van de deelnemer is weer geborgd en aantoonbaar.

Leerdoelen
 • De kennis over de wet natuurbescherming opfrissen;
 • De wet van natuurbescherming kunnen toepassen tijdens de werkzaamheden;
 • Verschillende beschermde soorten kunnen herkennen;
 • Schrijven van een werkinstructie. (niveau 2)
Doelgroep

Personen die in het bezit zijn van een certificaat Wet natuurbescherming (voorheen Flora & Fauna) 1 of 2.

Cursusprogramma

De volgende punten worden behandeld in de cursus:

 • Flora- en Faunawet (korte uiteenzetting)
 • Natuurwetgeving in vogelvlucht
 • Toelating gedragscode en rode lijst met beschermde soorten
 • Inventariseren biotopen en werkzaamheden
 • Bekijken biotopen (leefgebieden)
 • Uitwerken gedragscodes
 • Oefenen diverse praktijk voorbeelden
 • Toets
Certificaat

De deelnemer ontvangt een nieuw certificaat welke 3 jaar geldig is.

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Cursusduur en kosten

Duur:          Dagdeel, 08:30 - 12:30 uur
Kosten:     € 135,00 excl. 21% BTW *

* exclusief € 40,00 toeslag Stadswerk