Schrijf u direct in voor deze cursus

Wet natuurbescherming niveau 2

Doel

De wet van natuurbescherming is op 01-01-2017 in werking getreden en vervangt de Flora- & Faunawet. Tijdens deze cursus wordt de cursist op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. Hij krijgt de benodigde kennis en handvatten zodat hij weer geheel up-to-date is.

Doelgroep

De cursus Wet natuurbescherming niveau 2 is bedoeld voor opzichters, teamleiders of uitvoerders (meewerkende voormannen).

Leerdoelen
 • De wet van natuurbescherming kunnen toepassen tijdens de werkzaamheden;
 • Verschillende beschermde soorten kunnen herkennen;
 • Schrijven van een werkinstructie.
Cursusprogramma

Het programma bestaat uit 2 dagen waarvan de eerste dag standaard is. Op de 2e dag wordt er onderscheid gemaakt tussen niveau 1 en 2. De volgende punten worden behandeld in de cursus:

Dag 1

 • Wettelijk kader van de Wet natuurbescherming
 • De verboden uit de Wet natuurbescherming
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden
 • Beschermde soorten en hun beschermde status
 • Herkenning van 36 soorten flora en fauna en hun eventuele rust en verblijfplaatsen
 • Communicatie en werkprocessen

Dag 2

 • Bespreken van de vorige les en bespreken van uitgevoerde opdrachten
 • Herkennen van 36 soorten flora en fauna
 • Het opstellen van een werkinstructie en invullen van een Checklist
 • Excursie en beoordelen werkprocessen in de praktijk
 • Examentraining Wet natuurbescherming
 • Theorie-examen
 • Praktijkexamen; het opstellen van een werkinstructie en invullen van een Checklist
Vervolg Wet natuurbescherming

Na het afronden van deze cursus is het mogelijk om een niveau hoger te kiezen of een hercertificaat te halen voor niveau 2:

 • Niveau 3 is voor werkvoorbereiders en planontwikkelaars die een plan van aanpak of ecologisch werkprotocol maken.
 • Na 5 jaar kun je een hercertificaat halen voor niveau 2. Deze is 3 jaar geldig.
Certificaat

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat welke 5 jaar geldig is.

Cursusduur en kosten

Datum:    Open inschrijving
Duur:         4 dagdelen (2 dagen)
Kosten:     € 390,00 excl. 21% BTW *

* exclusief € 190,00 toeslag Stadswerk

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Incompany/Maatwerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Overig

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.