Wet natuurbescherming niveau 1 (hercertificering)

Cursus wet natuurbeschermen
145,-

excl. 21% BTW

Over deze cursus

Flora en fauna kom je dagelijks tegen in beheer en onderhoud in de buitenruimte. Wanneer je onderhoudswerkzaamheden verricht, is het noodzakelijk om alle risico’s te kennen van je handelen voor beschermde flora en fauna. Het is noodzakelijk te weten wanneer je in een risicovolle situatie werkt en hoe je schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken. Dit geldt vooral voor de rust- en verblijfplaatsen van de beschermde flora en fauna.
De Wet natuurbescherming kent een aantal verboden en regels die goed van pas kunnen komen in je vakbekwame uitvoering in het beheer en de onderhoudspraktijk. Wanneer je daar meer over weet kun je aantoonbaar zorgvuldig handelen.

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Opleidingsdata

CursusBegint opAantal dagenLocatiePrijsBekijk
Datum is nog niet gepland voor deze cursus. Neem contact op om samen de mogelijkheden te bespreken.
Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Specificaties

Alles wat je wilt weten over Wet natuurbescherming niveau 1 (hercertificering).

Als het certificaat Wet natuurbescherming (voorheen Flora & Fauna) bijna is verlopen, kan de geldigheid van het certificaat verlengt worden door deel te nemen aan cursus Wet natuurbescherming niveau 1 (hercertificering). De kennis van de deelnemer is weer geborgd en aantoonbaar.

Personen die in het bezit zijn van een certificaat Wet natuurbescherming (voorheen Flora & Fauna) niveau 1.

 • De kennis over de wet natuurbescherming opfrissen;
 • De wet van natuurbescherming kunnen toepassen tijdens de werkzaamheden;
 • Verschillende beschermde soorten kunnen herkennen.
Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP in Epe

De volgende punten worden behandeld in de cursus:

 • Flora- en Faunawet (korte uiteenzetting).
 • Natuurwetgeving in vogelvlucht.
 • Toelating gedragscode en rode lijst met beschermde soorten.
 • Inventariseren biotopen en werkzaamheden.
 • Bekijken biotopen (leefgebieden).
 • Uitwerken gedragscodes.
 • Oefenen diverse praktijkvoorbeelden.
 • Toets.

Datum:   Open inschrijving
Duur:       Dagdeel, 08:30 – 12:30 uur
Kosten:   € 145,00 excl. 21% BTW*

*Exclusief € 50,00 toeslag stadswerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding.

Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

145,-
excl. 21% BTW