Wet natuurbescherming niveau 1

Cursus wet natuurbeschermen
335,-

excl. 21% BTW

Over deze cursus

Flora en fauna kom je dagelijks tegen in beheer en onderhoud in de buitenruimte. Wanneer je onderhoudswerkzaamheden verricht, is het noodzakelijk om alle risico’s te kennen van je handelen voor beschermde flora en fauna. Het is noodzakelijk te weten wanneer je in een risicovolle situatie werkt en hoe je schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken. Dit geldt vooral voor de rust- en verblijfplaatsen van de beschermde flora en fauna.
De Wet natuurbescherming kent een aantal verboden en regels die goed van pas kunnen komen in je vakbekwame uitvoering in het beheer en de onderhoudspraktijk. Wanneer je daar meer over weet kun je aantoonbaar zorgvuldig handelen.

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Opleidingsdata

CursusBegint opAantal dagenLocatiePrijsBekijk
Datum is nog niet gepland voor deze cursus. Neem contact op om samen de mogelijkheden te bespreken.
Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Specificaties

Alles wat je wilt weten over Wet natuurbescherming niveau 1.

De WNB is op 01-01-2017 in werking getreden en vervangt de Flora- & Faunawet. Tijdens deze cursus wordt de cursist op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. Hij krijgt de benodigde kennis en handvatten zodat hij weer geheel up-to-date is.

Deze cursus Wet natuurbescherming niveau 1 is gericht op uitvoerende medewerkers binnen de groenvoorziening.

 • De wet van natuurbescherming kunnen toepassen tijdens de werkzaamheden;
 • Verschillende beschermde soorten kunnen herkennen.
Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP in Epe

Het programma bestaat uit 2 dagen waarvan de eerste dag standaard is. Op de 2e dag wordt er onderscheid gemaakt tussen niveau 1 en 2. De volgende punten worden behandeld in de cursus:

Dag 1

 • Wettelijk kader van de Wet natuurbescherming.
 • De verboden uit de Wet natuurbescherming.
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing.
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden.
 • Beschermde soorten en hun beschermde status.
 • Herkenning van 36 soorten flora en fauna en hun eventuele rust en verblijfplaatsen.
 • Het opstellen van een werkinstructie en invullen van een checklist.

Dag 2

 • Bespreken van de vorige les en bespreken van uitgevoerde opdrachten.
 • Herkennen van 36 soorten flora en fauna.
 • Communicatie en werkprocessen.
 • Excursie en beoordelen werkprocessen in de praktijk.
 • Examentraining Wet natuurbescherming.
 • Theorie-examen.
Examen basiscursus niveau 1 en 2

Aan het eind van de 2e cursusdag worden de examens afgenomen.

Zowel de examens voor niveau 1 als voor niveau 2 bestaan uit 40 meerkeuzevragen. De vragen zijn gericht op soortenkennis, kennis van de huidige natuurwetgeving, werktechnieken zorgvuldig handelen en communicatie & werkproces. U dient 32 vragen goed beantwoord te hebben om voor certificering in aanmerking te komen.

 

Als het examen met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt u een landelijk erkend certificeringspasje dat vijf jaar geldig is. Binnen 5 jaar moet u iedere 3 jaar een her-certificeringsbijeenkomst bijwonen.

Datum:    Open inschrijving
Duur:         4 dagdelen (2 dagen)
Kosten:     € 335,00 excl. 21% BTW *

* exclusief € 150,00 toeslag Stadswerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding.

Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

335,-
excl. 21% BTW