Wet natuurbescherming niveau 3

Cursus wet natuurbeschermen
725,-

excl. 21% BTW

Over deze cursus

De cursus Wet natuurbescherming niveau 3 geeft werkvoorbereiders en leidinggevenden actuele kennis over de Wet natuurbescherming. Belangrijk onderdeel van de training is het opstellen van een plan van aanpak. Bij deze werkvoorbereiding horen allerlei regels waar men zich aan dient te houden. Als dat niet gebeurt moet jij weten hoe je moet handelen. Hierbij hou je rekening met de kaders van de wetgeving, inhoud van de verschillende gedragscodes en de RAW-richtlijnen. Ben jij klaar om de wet te volgen?

Opleidingsdata

CursusBegint opAantal dagenLocatiePrijsBekijk
Datum is nog niet gepland voor deze cursus. Neem contact op om samen de mogelijkheden te bespreken.
Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Specificaties

Alles wat je wilt weten over Wet natuurbescherming niveau 3.

De WNB is op 01-01-2017 in werking getreden en vervangt de Flora- & Faunawet. Tijdens deze cursus wordt de cursist op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. Hij krijgt de benodigde kennis en handvatten zodat hij weer geheel up-to-date is.

De cursus Wet natuurbescherming niveau 3 is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de (gemeentelijke) groenvoorziening, waterschappen en aanverwante organisaties.

 • Uitvoerende en beleidsmatige kant van de Wet natuurbescherming.
 • De juridische verplichtingen en aansprakelijkheden in de werkvoorbereiding.
 • Hoe te handelen in het geval er fouten worden gemaakt.
Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP in Epe

Het programma bestaat uit 3 dagen. Gedurende deze dagen komende de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inhoud van de Wet natuurbescherming.
 • Herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen.
 • Beschermde soorten en hun rust- en verblijfplaatsen.
 • Beschermde gebieden en beschermde houtopstanden.
 • Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving.
 • Vrijstelling, gedragscode en ontheffing.
 • Mitigeren en compenseren.
 • Status van soorten (beschermde soort, Rode lijst, doelsoort, wildsoort, schadesoort, invasieve exoten, etc.).
 • Type rust- en verblijfplaatsen en gebruik.
 • Borging in eigen organisatie.
 • Borging in contracten, inzet Standaard RAW 2015.
 • Maken Plan van aanpak.
 • Communicatie en werkproces.

Datum:    Open inschrijving
Duur:        6 dagdelen (3 dagen)
Kosten:    Niveau 3 € 725,00 excl. 21% BTW *
* exclusief € 330,00 toeslag Stadswerk

Bij groepen is het ook mogelijk om deze cursus op locatie te geven (incompany). Tevens kan deze cursus aangepast worden aan uw wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Voor de cursussen van Groene Veluwe geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding.

Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Groene Veluwe gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

725,-
excl. 21% BTW