Schrijf u direct in voor deze cursus

Keurmeester tuin- en parkmachines

Doel

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van landbouw-, tuin- en parkmachines verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van deze machines. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een deskundige.

Tijdens deze cursus worden medewerkers opgeleid om op de juiste wijze keuringen aan landbouw-, tuin- en parkmachines uit te voeren en keuringscriteria toe te passen, als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).

Leerdoelen
 • Het keuren van machines volgens bepaalde richtlijnen;
 • Toepassen van keuringsformulieren;
 • Toepassen van gebruikershandleidingen
 • Risico’s kunnen beheren;
 • De keuring kunnen rapporteren.
Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen die als interne of externe keurmeester keuringen aan landbouw-, tuin- en parkmachines gaan uitvoeren.

Cursusprogramma

In de cursus wordt zowel aandacht besteed aan theoretische achtergronden bij het keuren als aan het in de praktijk toepassen van de keuringscriteria bij voorhanden zijnde landbouw-, tuin- en parkmachines. Concreet: alle gangbare motorische materieel in de landbouw-, tuin-, park en GWW aannemerij.

Separaat worden na de cursus de benodigde checklists verzorgd om in de praktijk te kunnen gebruiken voor de keuringen.

 • achtergronden van de machinerichtlijn (CE-markering);
 • richtlijn arbeidsmiddelen (Arbobesluit, hoofdstuk 7);
 • wegenverkeerswet;
 • Arbowet en productaansprakelijkheid;
 • onafhankelijkheid van de keurmeester;
 • materieelbeheersysteem;
 • noodzakelijke aanpassingen van landbouw-, tuin- en parkmachines;
 • noodvoorzieningen, aanbrengen van waarschuwingsvoorschriften;
 • testen van arbeidsmiddelen;
 • rapportage van uitgevoerde keuringen.
Certificaat

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van vijf jaar.

Cursuslocatie

Groene Veluwe
Tongerenseweg 116
8162 PP Epe

Cursusduur en kosten

Duur:          1 dag
Kosten:     € 200,00 excl. 21% BTW